İade politikasi

 

TÜKETİCİ HAKLARI - CAYMA - İADE İADE ŞARTLARI

GENEL:

 1. Kullandığınız site üzerinden elektronik ortamda sipariş vermeniz durumunda tarafınıza sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, 6 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. 6502 sayılı ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) ve satın aldıkları ürünün satışı ve teslimi ile ilgili yürürlükteki diğer kanunlara tabidir.
 3. Ürün gönderim bedeli olan gönderim bedeli alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her ürün, 4-7 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde ürünün teslim edilmemesi halinde Alıcı sözleşmeyi feshedebilir.
 5. Satın alınan ürünün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak, faturası ve varsa iade formu ile teslim edilmesi gerekmektedir.
 6. Satın alınan ürünün satılması imkansız hale gelirse satıcı, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde alıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Toplam tutarın 14 gün içerisinde Alıcıya iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı ödemeyi nakit olarak yapmış ise bu ücret yazılı bildirimden itibaren 14 gün içerisinde nakden ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ürün bedeli, bildirimden itibaren 14 gün içerisinde yine alıcının işlem yaptığı bankaya iade edilecektir ancak bankanın bu süre içerisinde alıcının hesabına aktarması mümkündür. 2-3 hafta.

SATIN ALINAN ÜRÜNÜN FİYATI ÖDENMEZ İSE:

Alıcı, satın aldığı ürünün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse Satıcı'nın ürünü teslim etme yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

Ürün teslim edildikten sonra, Alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız olarak kullanıldığının tespiti ve Satılan ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, Alıcı sözleşme konusu ürünün kargo bedelini orijinal ambalajı bozulmamış halde 3 gün içerisinde ödeyecektir. SATICI'ya ait olduğundan SATICI'ya iade edilmesi gerekmektedir.

ÜRÜN GEREKLİ OLMAYAN NEDENLERLE ZAMANINDA TESLİM EDİLMEZSE:

SATICI'nın öngöremeyeceği ve ürünün zamanında teslim edilemeyeceği mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, Alıcıya bilgi verilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri bir ürünle değiştirilmesini veya teslimatın engel ortadan kalkana kadar ertelenmesini talep edebilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde; Ödemeyi nakit olarak yapmış ise bu ücret, iptal tarihinden itibaren 14 gün içerisinde kendisine nakit olarak ödenecektir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ve iptal etmişse bu iptalden itibaren 14 gün içerisinde ürün bedeli alıcının işlem yaptığı bankaya iade edilir ancak bankanın alıcı hesabına aktarması da mümkündür. 2-3 hafta içinde.

ALICI'NIN ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış, hasarlı ve ayıplı mal/hizmet kargo şirketinden teslim alınmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkının kullanılması durumunda mal/hizmetin kullanılmaması ve orijinal ambalajının açılmaması gerekmektedir. Faturanın ürünle birlikte iade edilmesi gerekmektedir.

CAYMA HAKKI:

ALICI; Satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla SATICI'ya bildirimde bulunmak kaydıyla.

SATICI'YA CAYMA HAKKININ BİLDİRİLMESİ GEREKEN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET : REFA 1990 GIDA Limited Şirketi
İSİM/BAŞLIK : REFA 1990 GIDA Limited Şirketi
ADRES : 3 Almanya Dr Unit 4 19804 Delaware / Amerika Birleşik Devletleri 2
E-POSTA : info@refagida.com
TELEFON : +17068984075

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, hizmeti satın almışsa, tüketicinin onayı ile hizmet ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde, cayma hakkı süresi sona ermeden, sözleşmenin ifa tarihinden itibaren cayma hakkı kullanılamaz. Bu 7 günlük sözleşmeyi imzalıyoruz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 3 (üç) gün içerisinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks, e-posta veya Whatsapp iletişim hattı üzerinden yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün usulüne uygun kullanılmamış olması gerekmektedir. işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler" hükümleri ile.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

 1. 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturasının (iade edilecek ürünün faturası kurumsal ise), iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına kesilen siparişlerin iadeleri, İADE FATURASI kesilmediği sürece tamamlanamamaktadır.
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarlarıyla birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE ŞARTLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 gün içerisinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI'ya iade etmek ve 10 gün içerisinde malı iade etmekle yükümlüdür. Alıcı ödemeyi nakit olarak yapmış ise bu ücret cayma bildiriminden itibaren 14 gün içerisinde nakit olarak ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ve cayma hakkını kullanmış ise ürün bedeli bu andan itibaren 14 gün içerisinde alıcının işlem yaptığı bankaya iade edilecektir ancak bankanın bunu alıcıya havale etmesi mümkündür. 2-3 hafta içinde alıcının hesabına.
 2. ALICI'nın kusurundan dolayı malın değerinde bir azalma meydana gelirse veya iade imkansızlaşırsa, ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. ALICI, SATICI'ya verdiği zararın bedelini REFA 1990 GIDA LIMITED TR98 0020 3000 0875 2213 0000 01 IBAN numarasına yatırmakla yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde mal veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında kullanılan indirim tutarı iptal edilecektir.

CAYMA HAKKI İLE KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. Sağlık ve hijyen açısından, ALICI'ya teslim edildikten sonra ambalajı ALICI tarafından açılmış olması halinde, ALICI'nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve iadeye uygun olmayan tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesiyle karşı karşıyadır veya son kullanma tarihi geçme olasılığı yüksektir. Uygun olmayan, teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, ALICI tarafından ambalajı açılmış olması halinde Yönetmelik gereği iade edilemez. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden, Yönetmelik uyarınca tüketicinin onayı ile üretime başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.
 2. Gıda olarak tüketilebilecek ürünlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, test edilmemiş, sağlam ve kullanılmamış olması gerekmektedir.

ERTELENMİŞ VE HUKUKİ SONUÇLARI DURUMU

ALICI, kart sahibi banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme işlemlerinin kredi kartı ile yapılması durumunda temerrüt halinde. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve avukatlık ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her halükarda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, ifanın gecikmesi nedeniyle SATICI'nın uğrayacağı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul eder. borcun. ALICI, SATICI'ya verdiği zararın bedelini REFA 1990 GIDA LIMITED TR98 0020 3000 0875 2213 0000 01 IBAN numarasına yatırmakla yükümlüdür.

ÖDEME VE TESLİMAT

Sitemizde kredi kartlarınıza her türlü kredi kartınıza online tek ödeme veya online taksit fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişinizin sonunda tutar kredi kartınızdan çekilecektir.

Site üzerinden ödemesi yapılan sipariş en geç 3 iş günü içerisinde anlaşmalı kargoya teslim edilir.

Heading

Use this text to description

Heading

Use this text to description

Heading

Use this text to description