İade politikasi

TÜKETİCİ HAKLARI - CAYMA - İPTAL İADE ŞARTLARI

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş vermeniz halinde size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer kanunlara tabidir.
 3. Ürün kargo ücreti olan kargo ücretleri alıcılar tarafından karşılanacaktır.
 4. Satın alınan her ürün yasal 4-7 günlük süreyi geçmemek kaydıyla alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün teslim edilmemesi halinde Alıcılar sözleşmeyi feshedebilir.
 5. Satın alınan ürünün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak faturası ve varsa iade formu ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
 6. Satıcı, satın aldığı ürünü satamayacak hale gelirse bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde alıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Toplam bedel 14 gün içinde Alıcı'ya iade edilmelidir. Alıcı ödemeyi nakit olarak yapmış ise bu ücret yazılı bildirimden itibaren 14 gün içinde nakden ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise, bildirim tarihinden itibaren 14 gün içinde yine alıcının işlemi yaptığı bankaya ürün bedeli iade edilir, ancak bankanın bu süre içinde alıcının hesabına aktarması mümkündür. 2-3 hafta.

SATIN ALINAN ÜRÜNÜN BEDELİ ÖDENMEZSE:

Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcı'nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ İZİNSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

Ürün teslim alındıktan sonra, ödemesini yaptığı kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız yere kullanıldığı ve satılan ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmediğinin tespiti halinde, Alıcı; Sözleşme konusu ürünün kargo bedelini orijinal ambalajı bozulmadan 3 gün içinde ödeyin. SATICI'ya ait olduğu için SATICI'ya iade edilmelidir.

ÜRÜN GEREKSİZ NEDENLERLE ZAMANINDA TESLİM EDİLMEZSE:

SATICI'nın öngöremeyeceği mücbir sebeplerin ortaya çıkması ve ürünün zamanında teslim edilememesi durumunda Alıcı'ya bilgi verilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana kadar teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; Ödemeyi nakit olarak yapmış ise iptal tarihinden itibaren 14 gün içinde bu ücret kendisine nakden ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse bu iptalden itibaren 14 gün içinde ürün bedeli alıcının işlemi yaptığı bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına aktarması mümkündür. 2-3 hafta içinde.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış, hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalı ve orijinal ambalajı açılmamalıdır. Fatura ürünle birlikte iade edilmelidir.

VAZGEÇME HAKKI:

ALICI; Satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin malları reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir ve aşağıdaki iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI'ya bildirmek kaydıyla hiçbir sebep göstermeksizin.

SATICININ CAYMA HAKKI HAKKINDA BİLDİRİLMESİ GEREKEN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET : REFA 1990 GIDA Limited Şirketi
İSİM BAŞLIĞI : REFA 1990 GIDA Limited Şirketi
ADRES : 3 Almanya Dr Unit 4 19804 Delaware / Amerika Birleşik Devletleri 2
E-POSTA : info@refagida.com
TELEFON : +17068984075

CAYMA HAKKI SÜRESİ:

 1. Alıcı bir hizmet satın almış ise, işbu Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. günlük sözleşme.
 2. Cayma hakkının kullanımından doğan masraflar SATICI'ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks, elektronik posta veya Whatsapp iletişim hattı ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler"den.

CAYMA HAKKI KULLANIMI:

 1. 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası (iade edilecek ürünün faturası kurumsal ise) iade edilirken kurum tarafından düzenlenen iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına kesilen sipariş iadeleri, İADE FATURASI düzenlenmedikçe tamamlanamaz.
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE ŞARTLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 gün içinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI'ya iade etmek ve 10 gün içinde malı iade etmekle yükümlüdür. Alıcı, ödemeyi nakit olarak gerçekleştirmiş ise bu ücret, cayma bildiriminin kendisine tebliğinden itibaren 14 gün içinde nakden ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ve cayma hakkını kullanmış ise bu andan itibaren 14 gün içinde ürün bedeli alıcının işlemi yaptığı bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcıya havale etmesi mümkündür. 2-3 hafta içinde alıcının hesabı.
 2. ALICI'nın kusuru nedeniyle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür. ALICI, SATICI'nın uğradığı zararın bedelini REFA 1990 GIDA LIMITED COMPANY TR98 0020 3000 0875 2213 0000 01 IBAN numarasına yatırmakla yükümlüdür. Cayma hakkı süresi içinde mal veya ürünün usulüne uygun kullanılması.
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. Sağlık ve hijyen açısından, ALICI'ya tesliminden sonra ambalajı ALICI tarafından açılırsa, ALICI'nın talebi veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve iadeye uygun olmayan tek kullanımlık ürünler iade kapsamındadır. Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme olasılığı olan ürünler. Uygun olmayan ürünler, teslimattan sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılamayan ürünler, ALICI tarafından ambalajı açılmışsa Yönetmelik gereğince iade edilemez. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin olarak Yönetmelik uyarınca cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.
 2. Gıda olarak tüketilebilecek ürünlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olması gerekmektedir.

ERTELENMİŞ DURUM VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredili yapması halinde kart sahibi banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve temerrüde düşmesi halinde bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. kart. Bu durumda ilgili banka yasal yollara başvurabilir; doğacak masraf ve vekalet ücretlerini ALICI'dan talep edebilir ve her halükarda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, gecikmeli ifa nedeniyle SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul eder. borcun. ALICI, SATICI'nın uğradığı zararın bedelini REFA 1990 GIDA LIMITED COMPANY TR98 0020 3000 0875 2213 0000 01 IBAN numarasına yatırmakla yükümlüdür.

ÖDEME VE TESLİMAT

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişinizin sonunda tutar kredi kartınızdan çekilecektir.

Web sitesi üzerinden ödemesi yapılan sipariş en geç 3 iş günü içerisinde anlaşmalı kargoya teslim edilir.

Heading

Use this text to description

Heading

Use this text to description

Heading

Use this text to description