Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

Bu Sözleşme aşağıda belirtilen şartlar ve koşullar çerçevesinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır.

1. 'ALICI'; (sözleşmede bundan böyle "ALICI" olarak anılacaktır)

AD SOYAD:
ADRES:

2. 'SATICI' ; (sözleşmede bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır)

AD SOYAD  : REFA 1990 ANA SAYFA Ltd.
ADRES    :  3 Germay Dr Ünite 4 19804 Delaware / Amerika Birleşik Devletleri 2

ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde, sipariş bedelini ve varsa kargo ücreti ve vergi gibi ek ücretleri ödemekle yükümlü olacağını, bu konu hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı şartlar, kendilerine karşı yazılı açıklamaları ifade edecektir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

KANUN: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan veya yapılacağı taahhüt edilen malın temini dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya tedarikçi adına veya onun adına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI'ya ait internet sitesini,

MÜŞTERİ: SATICI'ya ait internet sitesi aracılığıyla bir mal veya hizmeti talep eden gerçek veya tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI,

SÖZLEŞME: SATICI ile ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan ürünleri ifade eder.

3. KONU

İşbu Sözleşme, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda belirtilmiştir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Bir süreliğine ilan edilen fiyatlar, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Başlık : REFA 1990 ANA SAYFA Limited Şirketi
Adres : 3 Germay Dr Ünite 4 19804 Delaware / Amerika Birleşik Devletleri 2
Telefon : +17068984075
E-posta info@refagida.com

5. ALICI BİLGİLERİ

Ödeme işlemine başlarken alıcının aşağıdaki kargo adresi bilgilerini doldurması gerekmektedir.

kargo adresi

Ad Soyad:
Sokak ve Bina numarası:
Daire, daire vb.:
Şehrin posta kodu:
Ülke:
Telefon:

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad Soyad:
Telefon:
E-posta:

7. SÖZLEŞMEYE BAĞLI ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

 1. Ürünlerin temel özellikleri (türü, miktarı, sayısı) SATICI'nın internet sitesinde yayınlanmaktadır. Kampanya satıcı tarafından düzenlendiyse ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
 2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Bir süreliğine ilan edilen fiyatlar, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.
 3. Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı, her bir ürünün ilgili sayfasında ve sepet sayfasında aşağıdaki gibi gösterilir.

  Ürün Açıklaması

  Adet

  Birim fiyat

  Toplam :

   

  1. Ürün kargo ücreti olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

  8. FATURA BİLGİLERİ

  Ad Soyad
  Adres
  Telefon
  E-posta
  Fatura teslimi: Sipariş teslimi sırasında fatura, sipariş ile birlikte fatura adresine teslim edilecektir.

  9.GENEL HÜKÜMLER

  1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatı ile ilgili ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. elektronik ortam. ALICI'nın; Ön Bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini, SATICI'nın ALICI'ya vereceği adresi mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce edindiğini, siparişi verilen ürünlerin temel özelliklerini, ürünlerin vergi, ödeme ve teslimat bilgileri dahil fiyatını doğru ve eksiksiz olarak .
  2. Sözleşme konusu her ürün, ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa, ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinin ön bilgiler bölümünde belirtilen süre içinde teslim edilir, 4-7 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla. Bu süre içinde ürünün ALICI'ya teslim edilememesi durumunda ALICI'nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
  3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile işin gerektirdiği bilgi ve belgeler ile her türlü zarardan ari olarak teslim etmeyi taahhüt eder. kusurları gidermek, işi standartlara uygun, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak yapmaktır. Hizmet kalitesini korumayı ve arttırmayı, işin ifası sırasında gerekli özen ve dikkati göstermeyi, basiretli ve öngörülü davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve açık onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
  5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde tüketiciyi yazılı olarak bilgilendireceğini ve toplam bedeli en geç süresi içinde ALICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 14 gün.
  6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimi için işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, sözleşme konusu ürün bedelinin herhangi bir nedenle ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI'nın sözleşme konusu ürünü teslim etme yükümlülüğü sona erer.
  7. Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra, ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucu, sözleşme konusu banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmez. 3 gün içinde masrafları ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  8. SATICI, sözleşme konusu ürünün, tarafların iradesi dışında gelişen mücbir sebep halleri nedeniyle süresinde teslim edilememesi, öngörülemez olması ve ürünün teslimatını engellemesi ve/veya geciktirmesi halinde durumu ALICI'ya bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. tarafların yükümlülüklerinin yerine getirilmesi. ALICI ayrıca siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelin ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI'dan talep etme hakkına sahiptir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi durumunda, ALICI'nın nakit olarak yaptığı ödemelerde ürün tutarı kendisine 14 gün içinde nakden ve eksiksiz olarak ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden itibaren 14 gün içinde ilgili bankaya iade edilir. SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI'nın hesabına havale edilmesi ortalama 2 haftayı bulabileceğinden ALICI olası gecikmelerden SATICI'yı sorumlu tutamaz. kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9. SATICI'nın sitedeki kayıt formunda belirttiği veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen, mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve sair yollarla ALICI'nın belirttiği adres, e-posta adresi, sabit ve cep telefonu hatları ve diğer iletişim bilgileri, iletişim, pazarlama, bildirim ve sair amaçlarla ALICI'ya ulaşma hakkına sahiptir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, SATICI'nın yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.
  10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtık vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmet kargo şirketinden teslim alınmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması sorumluluğu ALICI'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
  11. ALICI ile sipariş sırasında kullanılan kredi kartı sahibi aynı kişi değilse veya ürün ALICI'ya teslim edilmeden önce siparişte kullanılan kredi kartı ile ilgili güvenlik açığı tespit edilirse, SATICI kimlik ve iletişim bilgilerini sağlayacaktır. kredi kartı sahibine ait bilgiler, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresi. veya ALICI'dan kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna dair yazı ibraz etmesini talep edebilir. ALICI talebe konu bilgi/belgeleri temin edene kadar sipariş dondurulacak olup, yukarıda belirtilen taleplerin 24 saat içinde karşılanmaması durumunda SATICI siparişi iptal etme hakkına sahiptir.
  12. ALICI, SATICI'ya ait web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve sair bilgilerin doğru olduğunu, SATICI'nın bu bilgilerin yanlışlığından kaynaklanan her türlü zararı SATICI'nın ilk bildirimi üzerine derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. nakit ve eksiksiz.
  13. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve münhasıran ALICI'yı bağlayacaktır.
  14. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozacak, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, hukuka aykırı bir amaçla, başkalarının maddi ve manevi haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye başkalarının hizmetleri kullanmasını engelleyen veya zorlaştıran faaliyetlerde (spam, virüs, truva atı vb.) yer alamaz.
  15. SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden, SATICI'nın kontrolünde olmayan ve/veya diğer üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği diğer web sitelerine ve/veya diğer içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI'ya yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiş olup, herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklemez ve link verilen internet sitesinde yer alan bilgiler için herhangi bir garanti teşkil etmez.
  16. Bu sözleşmede sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden üye, bu ihlalden şahsen ve cezai olarak sorumlu olacak ve SATICI'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Dahası; Bu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal etmesi halinde SATICI, üyelik sözleşmesine uyulmaması nedeniyle üyeden tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

   10. CAYMA HAKKI

   1. ALICI; Mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması halinde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. SATICI'ya bilgi vermek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir sebep göstermeksizin malı reddederek sözleşmeyi imzalayabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkının sona ermesinden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılmasından doğacak masraflar SATICI'ya aittir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
   2. Cayma hakkının kullanılması için 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks, e-posta veya Whatsapp iletişim hattı ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün hükümlerine uygun kullanılmamış olması şarttır. Bu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler"den. Bu hakkın kullanılması halinde;
   • 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası (iade edilecek ürünün faturası kurumsal ise) iade edilirken kurum tarafından düzenlenen iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmedikçe tamamlanamaz.
   • İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
   • SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 gün içinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI'ya iade etmek ve malı 10 gün içinde iade etmekle yükümlüdür. Alıcı ödemeyi kredi kartı ile yaptıysa ve cayma hakkını kullanırsa bu andan itibaren 14 gün içinde ürün bedeli alıcının işlemi yaptığı bankaya iade edilir ancak bankanın bunu kendisine havale etmesi mümkündür. 2-3 hafta içinde alıcının hesabı.
   • ALICI'nın kusurundan dolayı malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansız hale gelirse ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. ALICI, bedelini REFA 1990 GIDA LİMİTED ŞİRKETİ TR98 0020 3000 0875 2213 0000 01 IBAN numarasına yatırmakla yükümlüdür. Ancak mal veya ürünlerin usulüne uygun kullanılması nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. cayma hakkı süresi içinde.
   • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi durumunda kampanya kapsamında kullanılan indirim tutarı iptal edilecektir.

    11. CAYMA HAKKI İLE KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

    Sağlık ve hijyen açısından ALICI'ya teslim edildikten sonra paketin ALICI tarafından açılması halinde, ALICI'nın talebi veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve iadeye uygun olmayan tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi veya süresinin dolması muhtemeldir. Uygun olmayan ürünler, teslimattan sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, ALICI tarafından ambalajı açılmış ise, Yönetmelik hükümlerine göre iade edilemez. Ayrıca cayma hakkı süresi dolmadan tüketicinin onayı ile başlatılan hizmetlere ilişkin cayma hakkının Yönetmelik gereği kullanılması mümkün değildir.

    Gıda olarak tüketilebilecek ürünlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, sağlam ve kullanılmamış olması gerekmektedir.

    12. ERTELENEN VE HUKUKİ SONUÇLARIN DURUMU

    ALICI, kart sahibi banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve ödeme işlemlerinin kredi ile yapılması halinde temerrüde düşmesi halinde bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. kart. Bu durumda ilgili banka yasal işlem başlatabilir; doğacak masraf ve vekalet ücretlerini ALICI'dan talep edebilir ve her halükarda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, gecikmeden dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. borcun performansı. ALICI, SATICI'nın uğradığı zararın bedelini REFA 1990 GIDA LIMITED ŞİRKETİ TR98 0020 3000 0875 2213 0000 01 IBAN numarasına yatırmakla yükümlüdür.

    13. YETKİLİ MAHKEME

    İşbu sözleşmeden, tüketicinin ikametgâhı veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunlarına ilişkin olarak işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal limite ilişkin bilgiler aşağıdadır:

    28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli:

    • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 68 inci maddesi uyarınca değeri 2.000,00 (iki bin) TL'nin altındaki uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
    • Değeri 3,000,00 (üç bin) TL'nin altındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
    • Büyükşehir statüsündeki illerde 2.000,00 (iki bin) TL ile 3,000,00 (üç bin) TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
    • Bu Anlaşma ticari amaçlar için yapılmıştır.

     14. YÜRÜRLÜK

     ALICI, Site üzerinden verdiği siparişin ödemesini yaptığında işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, sipariş gerçekleşmeden önce işbu sözleşmenin ALICI tarafından sitede okunup kabul edildiğinin teyidini almak için gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

     SATICI :  REFA 1990 ANA SAYFA  Limited Şirketi
     ADRES : 3 Germay Dr Ünite 4 19804 Delaware / Amerika Birleşik Devletleri 2
     ALICI :
     TARİH :

     13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca internet üzerinden yapılan satışlarda sözleşme yapılması zorunludur. Sözleşme detayları aşağıdaki gibidir.

     TÜKETİCİ HAKLARI - CAYMA - İPTAL İADE ŞARTLARI

     GENEL:

     1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, ön bilgilendirme formunu ve size sunulan mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
     2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) ve diğer ilgili kanun hükümlerine tabidir.
     3. Ürün kargo ücreti olan kargo ücreti alıcılar tarafından karşılanacaktır.
     4. Satın alınan her ürün, 4-7 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, alıcının belirttiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde ürün teslim edilmez ise Alıcılar sözleşmeyi feshedebilir.
     5. Satın alınan ürün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun, faturası ve varsa iade formu ile birlikte teslim edilmelidir.
     6. Satın alınan ürünün satılması imkansız hale gelirse, satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde alıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Toplam bedel 14 gün içinde Alıcıya iade edilmelidir. Alıcı ödemeyi nakit olarak yaptıysa bu ücret yazılı bildirimden itibaren 14 gün içinde nakit olarak ödenir. Alıcı ödemeyi kredi kartı ile yaptıysa, ürün bedeli tebligattan itibaren 14 gün içinde tekrar alıcının işlemi yaptığı bankaya iade edilir, ancak bankanın bu süre içinde alıcının hesabına havale etmesi mümkündür. 2-3 hafta.

      SATIN ALINAN ÜRÜNÜN FİYATI ÖDENMEZSE:

      1. Alıcı, satın aldığı ürünün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcı'nın ürünü teslim etme yükümlülüğü sona erer.

      KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

      1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödemesini yapmış olduğu kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanıldığının ve satılan ürünün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmediğinin tespiti halinde, Alıcı, kargo ücretini sözleşme konusu ürünün orijinal ambalajı bozulmamış olarak 3 gün içinde ödeyin. SATICI'ya ait olduğu için SATICI'ya iade edilmelidir.

      ÜRÜN SÜRESİ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMEZSE, SEBEPLERDEN AYIRILMAZSA:

      1. SATICI'nın öngöremeyeceği mücbir sebepler ortaya çıkarsa ve ürün zamanında teslim edilemezse Alıcı'ya bilgi verilir. Alıcı, siparişin iptal edilmesini, ürünün benzer bir ürünle değiştirilmesini veya teslimatın engel kaldırılıncaya kadar ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; Ödemeyi nakit olarak yaptıysa, bu ücret iptal tarihinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakit olarak ödenecektir. Alıcı ödemeyi kredi kartı ile yaptıysa ve iptal ederse bu iptalden itibaren 14 gün içinde ürün bedeli alıcının işlemi yaptığı bankaya iade edilir ancak bankanın alıcının hesabına havale etmesi mümkündür. 2-3 hafta içinde.

      ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

      1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış, hasarlı ve ayıplı mal/hizmet kargo şirketinden teslim alınmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, teslimattan sonra malları/hizmetleri özenle korumalıdır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalı ve orijinal ambalajı açılmamalıdır. Ürünle birlikte faturanın da iade edilmesi gerekmektedir.

      VAZGEÇME HAKKI:

      1. ALICI; Satın alınan ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir ve SATICI'ya aşağıdaki iletişim bilgilerinden bildirimde bulunmak kaydıyla herhangi bir sebep göstermeksizin.
      2. SATICININ CAYMA HAKKINDAN BİLDİRİLECEK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
      ŞİRKET : REFA 1990 ANA SAYFA Limited Şirketi
      İSİM BAŞLIĞI : REFA 1990 GIDA Sınırlı Şirket
      ADRES : 3 Germay Dr Ünite 4 19804 Delaware / Amerika Birleşik Devletleri 2
      E-POSTA : info@refagida.com
      TELEFON : +17068984075

       

      CAYMA HAKKI SÜRESİ:

      1. Alıcının bir hizmet satın alması halinde, bu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, cayma hakkının sona ermesinden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. -günlük sözleşme.
      2. Cayma hakkının kullanılmasından doğacak masraflar SATICI'ya aittir.
      3. Cayma hakkının kullanılması için 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks, e-posta veya Whatsapp iletişim hattı ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün hükümlerine uygun kullanılmamış olması şarttır. Bu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler"den.

      CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

      1. 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası (iade edilecek ürünün faturası kurumsal ise) iade edilirken kurum tarafından düzenlenen iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmedikçe tamamlanamaz.
      2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

      İADE ŞARTLARI:

      1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 gün içinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI'ya iade etmek ve malı 10 gün içinde iade etmekle yükümlüdür. Alıcı ödemeyi nakit olarak yaptıysa, bu ücret cayma bildiriminden itibaren 14 gün içinde nakit olarak ödenir. Alıcı ödemeyi kredi kartı ile yaptıysa ve cayma hakkını kullanırsa bu andan itibaren 14 gün içinde ürün bedeli alıcının işlemi yaptığı bankaya iade edilir ancak bankanın bunu kendisine havale etmesi mümkündür. 2-3 hafta içinde alıcının hesabı.
      2. ALICI'nın kusurundan dolayı malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansız hale gelirse ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde mal veya ürünlerin usulüne uygun kullanılması nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
      3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi durumunda kampanya kapsamında kullanılan indirim tutarı iptal edilecektir.

      CAYMA HAKKI İLE KULLANILAMAYAN ÜRÜNLER:

      1. Sağlık ve hijyen açısından ALICI'ya teslim edildikten sonra paketin ALICI tarafından açılması halinde, ALICI'nın talebi veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve iadeye uygun olmayan tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi veya süresinin dolması muhtemeldir. Uygun olmayan ürünler, teslimattan sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, ALICI tarafından ambalajı açılmış ise, Yönetmelik hükümlerine göre iade edilemez. Ayrıca cayma hakkı süresi dolmadan tüketicinin onayı ile başlatılan hizmetlere ilişkin cayma hakkının Yönetmelik gereği kullanılması mümkün değildir.
      2. Gıda olarak tüketilebilecek ürünlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, sağlam ve kullanılmamış olması gerekmektedir.

      ERTELEME DURUMU VE HUKUKİ SONUÇLARI

      1. ALICI, kart sahibi banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve ödeme işlemlerinin kredi ile yapılması halinde temerrüde düşmesi halinde bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. kart. Bu durumda ilgili banka yasal işlem başlatabilir; doğacak masraf ve vekalet ücretlerini ALICI'dan talep edebilir ve her halükarda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, ifanın gecikmesinden dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul eder. borcun.

      ÖDEME VE TESLİMAT

      1. Sitemizdeki kredi kartlarınız ile her türlü kredi kartına online tek ödeme veya online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde, siparişinizin sonunda tutar kredi kartınızdan çekilecektir.
      2. Web sitesi üzerinden ödemesi yapılan sipariş en geç 3 iş günü içerisinde anlaşmalı kargoya teslim edilir.
      Pazar,Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
      Ocak,Şubat,Mart,Nisan,Mayıs,Haziran,Temmuz,Ağustos,Eylül,Ekim,Kasım,Aralık
      Stoklar azalıyor. En fazla [max] adet ürün mevcut.
      İstek listesine ekleİstek listesinde araİstek listesinden çıkar
      Alışveriş sepeti
      [money] üzeri tüm siparişlerde ÜCRETSİZ KARGO
      Neredeyse oldu! Sepetinize [money] tutarında ürün ekleyerek ÜCRETSİZ KARGO KAZANIN!
      Tebrikler! Ürünlere ücretsiz kargo ile sahip olabilirsiniz!

      Sepetiniz boş.

      Mağazaya Dön

      Başka bir not ekle Sipariş Notunu Düzenle
      Kargo Ücretini Tahmin Et
      Hediye Çeki Ekle

      Kargo Ücretini Tahmin Et

      Hediye Çeki Ekle

      Kupon kodu ödeme sayfasında çalışacak

      Türkçe