Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

Bu Sözleşme, aşağıda belirtilen şartlar ve koşullar çerçevesinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır.

1. 'ALICI'; (Sözleşmede bundan böyle "ALICI" olarak anılacaktır)

ADI SOYADI:
ADRES:

2. 'SATICI'; (Sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

ADI - SOYADI  : REFA 1990 GIDA Ltd. Şti.
ADRES    :  3 Almanya Dr Unit 4 19804 Delaware / Amerika Birleşik Devletleri 2

ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onaylaması halinde, sipariş bedelini ve varsa kargo ücreti ve benzeri ek ücretleri ödemekle yükümlü olacağını peşinen kabul eder. vergilendirildiğini ve bu konuda kendisine bilgi verildiğini belirtti.

2. TANIMLAR

Bu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler, karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edecektir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

KANUN: 6 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu. 6502,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.112014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan veya sağlanacağı taahhüt edilen malın temini dışındaki her türlü tüketici işlemine konu olan,

SATICI: Teklif veren şirketi Malları ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye sunan veya tedarikçi adına veya adına hareket eden,

ALICI: Bir mal veya hizmeti bir mal veya hizmet adına edinen, kullanan veya bundan yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi, Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla,

SİTE: SATICI'ya ait internet sitesini,

MÜŞTERİ: SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden bir mal veya hizmet talep eden gerçek veya tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI,

SÖZLEŞME: SATICI ile ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu ürünleri ifade eder.

3. KONU

İşbu Sözleşme, 6500 Sayılı Kanun hükümlerine göre tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. ALICI'nın, SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda niteliği ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği.

Sitede listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenip değiştirilinceye kadar geçerlidir. Belirli bir süre için açıklanan fiyatlar, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Başlık : REFA 1990 GIDA Limited Şirketi
Adres : 3 Almanya Dr Unit 4 19804 Delaware / Amerika Birleşik Devletleri 2
Telefon : +17068984075
E-posta info@refagida.com

5. ALICI BİLGİLERİ

Ödeme işlemine başlarken alıcının aşağıdaki teslimat adresi bilgilerini doldurması gerekmektedir.

Kargo adresi

Ad soyad:
Sokak ve Bina numarası:
Apartman, daire vb.:
Posta Kodu - Şehir:
Ülke:
Telefon:

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad soyad:
Telefon:
E-posta:

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

 1. Ürünlerin temel özellikleri (türü, miktarı, adedi) SATICI'ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Kampanya satıcı tarafından düzenleniyorsa kampanya süresince ilgili ürünün temel özelliklerini inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
 2. Sitede listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenip değiştirilinceye kadar geçerlidir. Belirli bir süre için açıklanan fiyatlar, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.
 3. Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı her ürünün ilgili sayfasında ve sepet sayfasında aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

  Ürün açıklaması

  Parça

  Birim fiyat

  Toplam :

   

  1. Ürün kargo bedeli olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

  8. FATURA BİLGİLERİ

  Ad soyad
  Adres
  Telefon
  E-posta
  Fatura teslimi: Sipariş teslimi sırasında fatura, siparişle birlikte fatura adresine teslim edilecektir.

  9.GENEL HÜKÜMLER

  1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve ürün hakkında bilgi sahibi olduğunu, siparişini verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. elektronik ortamda gerekli teyit. ALICI'nın; Ön Bilgiyi elektronik ortamda teyit ettiğini, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce SATICI'nın ALICI'ya vereceği adresi, siparişi verilen ürünlerin temel özelliklerini edindiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak bildiririm.
  2. Sözleşme konusu her ürün, ALICI'nın bulunduğu yere olan mesafeye bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler kısmında belirtilen süre içerisinde ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. 4-7 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla ikamet izni. Bu süre içerisinde ürünün ALICI'ya teslim edilememesi halinde ALICI'nın sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.
  3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları, işin gerektirdiği bilgi ve belgelerle birlikte, bedelsiz olarak teslim etmeyi taahhüt eder. her türlü kusuru tespit edip, işi standartlara uygun, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmektir. Hizmet kalitesini korumayı ve arttırmayı, işin ifası sırasında gerekli özen ve dikkati göstermeyi, sağduyu ve öngörüyle hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, ALICI'yı bilgilendirmek ve onun açık onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
  5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde tüketiciye yazılı olarak bildirimde bulunacağını ve toplam bedelini tüketiciye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI'ya 14 gün içerisinde.
  6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, sözleşme konusu ürün bedelinin herhangi bir nedenle ödenmemesi ve/veya sözleşme süresi içinde iptal edilmesi halinde, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. banka kayıtları ile SATICI'nın sözleşme konusu ürünü teslim etme yükümlülüğü sona erer.
  7. Sözleşme konusu ürün, ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edildikten sonra, ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda ürünün bedelinin ödenmesi halinde, Sözleşme konusu ürünün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmez. 3 gün içerisinde masrafları ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, öngörülemeyen ve önleyici nitelikteki mücbir sebep halleri nedeniyle sözleşme konusu ürünün süresinde teslim edilememesi halinde durumu ALICI'ya bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. veya tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesini geciktirebilir. ALICI ayrıca siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI'dan talep etme hakkına sahiptir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde, ALICI'nın nakit olarak yaptığı ödemelerde ürün bedeli 14 gün içerisinde kendisine nakden ve eksiksiz olarak ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden itibaren 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bankanın SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın ALICI hesabına aktarılması ortalama 2 hafta kadar sürebileceğinden dolayı ALICI olası gecikmelerden SATICI'yı sorumlu tutamaz. kabul, beyan ve taahhüt eder
  9. ALICI'nın siteye kayıt formunda belirttiği veya daha sonra mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI'ya ulaşma hakkına sahiptir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI'nın yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.
  10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezilmiş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmet kargo şirketinden teslim alınmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması sorumluluğu ALICI'ya aittir. Cayma hakkının kullanılması halinde mal/hizmetin kullanılmaması gerekmektedir. Faturanın iade edilmesi gerekmektedir.
  11. ALICI ile sipariş sırasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI'ya tesliminden önce siparişte kullanılan kredi kartında güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresi. veya ALICI'dan kart sahibinin bankasından, kredi kartının kendisine ait olduğunu belirten bir yazı ibraz etmesini talep edebilir. ALICI talebe konu bilgi/belgeleri sağlayana kadar sipariş dondurulacak olup, yukarıda belirtilen taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde SATICI'nın siparişi iptal etme hakkı bulunmaktadır.
  12. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve sair bilgilerin doğru olduğunu, SATICI'nın bu bilgilerin yanlışlığından dolayı doğacak tüm zararları, Satıcı'nın ilk bildirimi üzerine derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. SATICI, peşin ve eksiksiz olarak.
  13. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran ALICI'yı bağlayacaktır.
  14. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, hukuka aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye, spam, virüs, truva atı vb. faaliyetlerde bulunamaz.) başkalarının hizmetleri kullanmasını engelleyen veya zorlaştıran.
  15. SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden, SATICI'nın kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya diğer içeriklere bağlantı verilebilir. Bu bağlantılar ALICI'ya yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiş olup, herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve bağlantısı verilen web sitesinde yer alan bilgilere ilişkin herhangi bir garanti teşkil etmemektedir.
  16. İşbu sözleşmede sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden üye, bu ihlalden dolayı cezai ve şahsi sorumlu olacak ve SATICI'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Dahası; İşbu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde SATICI'nın, üyelik sözleşmesine aykırılık nedeniyle üyeden tazminat talep etme hakkı saklıdır.

   10. CAYMA HAKKI

   1. ALICI; Mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması halinde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 3 (üç) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. SATICI'ya bilgi vermek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeyi feshedebilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden, tüketicinin onayı ile hizmet ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
   2. Cayma hakkının kullanılması için 3 (üç) gün içerisinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks, e-posta veya Whatsapp iletişim hattı üzerinden yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün usulüne uygun kullanılmamış olması şarttır. işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler" hükümleri ile. Bu hakkın kullanılması halinde,
   • 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturasının (iade edilecek ürünün faturası kurumsal ise), iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına kesilen siparişlerin iadeleri, İADE FATURASI kesilmediği sürece tamamlanamamaktadır.
   • İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarlarıyla birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
   • SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 gün içerisinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI'ya iade etmek ve 10 gün içerisinde malı iade etmekle yükümlüdür. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ve cayma hakkını kullanmış ise ürün bedeli bu andan itibaren 14 gün içerisinde alıcının işlem yaptığı bankaya iade edilecektir ancak bankanın bunu alıcıya havale etmesi mümkündür. 2-3 hafta içinde alıcının hesabına.
   • ALICI'nın kusurundan dolayı malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa, ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. ALICI, bedelini REFA 1990 GIDA LIMITED COMPANY TR98 0020 3000 0875 2213 0000 01 IBAN numarasına yatırmak zorundadır. Ancak cayma hakkı süresi içinde mal veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
   • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilecektir.

    11. CAYMA HAKKI İLE KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

    Sağlık ve hijyen açısından, ALICI'ya teslim edildikten sonra ambalajı ALICI tarafından açılmış ise, talebi doğrultusunda hazırlanan tek kullanımlık ürünler ALICI'ya ait veya açıkça kişisel ihtiyaçları olan ve iadeye uygun olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler. Uygun olmayan, teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, ALICI tarafından ambalajı açılmış olması halinde Yönetmelik gereği iade edilemez. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden, Yönetmelik uyarınca tüketicinin onayı ile üretime başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

    Gıda olarak tüketilebilecek ürünlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, test edilmemiş, sağlam ve kullanılmamış olması gerekmektedir.

    12. ERTELENMİŞ DURUMU VE HUKUKİ SONUÇLARI

    ALICI, kart sahibi banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve aksi takdirde bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme işlemlerinin kredi kartı ile yapılması durumunda temerrüt. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve avukatlık ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her halükarda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, gecikmeden dolayı SATICI'nın uğrayacağı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. borcun ifası. ALICI, SATICI'ya verdiği zararın bedelini REFA 1990 GIDA LIMITED ŞİRKETİ TR98 0020 3000 0875 2213 0000 01 IBAN numarasına yatırmakla yükümlüdür.

    13. YETKİLİ MAHKEME

    İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, tüketici sorunlarında tüketicinin ikamet ettiği yerdeki veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde, hakem heyeti veya tüketici mahkemesi. Parasal limite ilişkin bilgiler aşağıdadır:

    28/05/2014 tarihinden itibaren geçerlidir:

    • Değeri 2.000,00 (ikibin) TL'nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 68 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci maddesi uyarınca; 6502,
    • Değeri 3.000,00 (üçbin) TL'nin altında olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
    • Büyükşehir statüsündeki illerde 2.000,00 (iki bin) TL ile 3.000,00 (üç bin) TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulmaktadır.
    • Bu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

     14. YÜRÜRLÜK

     ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ilişkin ödemeyi yaptığında işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin yerine getirilmesinden önce işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay almak için gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

     SATICI :  REFA 1990 GIDA  Limited Şirketi
     ADRES : 3 Almanya Dr Unit 4 19804 Delaware / Amerika Birleşik Devletleri 2
     ALICI :
     TARİH :

     13 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Mesafeli Sözleşmelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca.062003 ve 25137 sayılı Kanun uyarınca internet üzerinden yapılan satışlarda sözleşme yapılması zorunludur. Sözleşme detayları aşağıdaki gibidir.

     TÜKETİCİ HAKLARI - CAYMA - İADE İADE ŞARTLARI

     GENEL:

     1. Kullanmakta olduğunuz site üzerinden elektronik ortamda sipariş vermeniz halinde, tarafınıza sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
     2. Alıcılar, 6 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. 6502 sayılı ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.112014/29188) ve satın aldıkları ürünün satışı ve teslimi ile ilgili yürürlükteki diğer kanunlara tabidir.
     3. Ürün kargo ücreti olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
     4. Satın alınan her ürün, 4-7 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde ürünün teslim edilmemesi halinde Alıcı sözleşmeyi feshedebilir.
     5. Satın alınan ürünün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak, varsa faturası ve iade formu ile teslim edilmesi gerekmektedir.
     6. Satın alınan ürünün satılması imkansız hale gelirse satıcı, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde alıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Toplam tutarın 14 gün içerisinde Alıcıya iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı ödemeyi nakit olarak yapmış ise bu ücret yazılı bildirimden itibaren 14 gün içerisinde nakden ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ürün bedeli, bildirimden itibaren 14 gün içerisinde yine alıcının işlem yaptığı bankaya iade edilecektir ancak bankanın bu süre içerisinde alıcının hesabına aktarması mümkündür. 2-3 hafta.

      SATIN ALINAN ÜRÜNÜN FİYATI ÖDENMEZ İSE:

      1. Alıcının satın aldığı ürünün bedelini ödememesi veya banka kayıtlarında iptal etmesi durumunda Satıcının ürünü teslim etme yükümlülüğü sona erer.

      KREDİ KARTININ İZİNSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

      1. Ürün teslim edildikten sonra, ALICI'nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız olarak kullanıldığının ve satılan ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmediğinin tespiti halinde, Alıcı, sözleşme konusu ürünün orijinal ambalajı bozulmamış halde 3 gün içerisinde kargo bedelini ödeyecektir. SATICI'ya ait olduğundan SATICI'ya iade edilmesi gerekmektedir.

      ÜRÜN, ÖNLENMEYEN NEDENLERDEN DOLAYI SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

      1. SATICI'nın öngöremediği mücbir sebeplerin ortaya çıkması ve ürünün zamanında teslim edilememesi halinde, Alıcıya bilgi verilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri bir ürünle değiştirilmesini veya teslimatın engel ortadan kalkana kadar ertelenmesini talep edebilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde; Ödemeyi nakit olarak yapmış ise bu ücret, iptal tarihinden itibaren 14 gün içerisinde kendisine nakit olarak ödenecektir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ve iptal etmişse bu iptalden itibaren 14 gün içerisinde ürün bedeli alıcının işlem yaptığı bankaya iade edilir ancak bankanın alıcı hesabına aktarması da mümkündür. 2-3 hafta içinde.

      ALICI'NIN ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

      1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış, hasarlı ve ayıplı mal/hizmet kargo şirketinden teslim alınmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkının kullanılması durumunda mal/hizmetin kullanılmaması ve orijinal ambalajının açılmaması gerekmektedir. Faturanın ürünle birlikte iade edilmesi gerekmektedir.

      CAYMA HAKKI:

      1. ALICI; Satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla SATICI'ya bildirimde bulunmak kaydıyla.
      2. SATICIYA CAYMA HAKKININ BİLDİRİLMESİ GEREKEN İLETİŞİM BİLGİLERİ:
      ŞİRKET : REFA 1990 GIDA Limited Şirket
      İSİM/BAŞLIK : REFA 1990 GIDA Limited Şirket
      ADRES : 3 Almanya Dr Unit 4 19804 Delaware / Amerika Birleşik Devletleri 2
      E-POSTA : info@refagida.com
      TELEFON : +17068984075

       

      CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

      1. Alıcı, hizmeti satın almışsa, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde, cayma hakkı süresi sona ermeden, sözleşmenin ifa tarihinden itibaren cayma hakkı kullanılamaz. Bu 7 günlük sözleşmeyi imzalıyoruz.
      2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir.
      3. Cayma hakkının kullanılması için 3 (üç) gün içerisinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks, e-posta veya Whatsapp iletişim hattı üzerinden yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün usulüne uygun kullanılmamış olması şarttır. işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler" hükümleri ile.

      CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

      1. 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturasının (iade edilecek ürünün faturası kurumsal ise), iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına kesilen siparişlerin iadeleri, İADE FATURASI kesilmediği sürece tamamlanamamaktadır.
      2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarlarıyla birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

      İADE ŞARTLARI:

      1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 gün içerisinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI'ya iade etmek ve 10 gün içerisinde malı iade etmekle yükümlüdür. Alıcı ödemeyi nakit olarak yapmış ise bu ücret cayma bildiriminden itibaren 14 gün içerisinde nakit olarak ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ve cayma hakkını kullanmış ise ürün bedeli bu andan itibaren 14 gün içerisinde alıcının işlem yaptığı bankaya iade edilecektir ancak bankanın bunu alıcıya havale etmesi mümkündür. 2-3 hafta içinde alıcının hesabına.
      2. ALICI'nın kusurundan dolayı malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa, ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde mal veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
      3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilecektir.

      CAYMA HAKKI İLE KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

      1. Sağlık ve hijyen açısından, ALICI'ya teslim edildikten sonra ambalajı ALICI tarafından açılmış olması halinde, ALICI'nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve iadeye uygun olmayan tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesiyle karşı karşıyadır veya son kullanma tarihi geçme olasılığı yüksektir. Uygun olmayan, teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, ALICI tarafından ambalajı açılmış olması halinde Yönetmelik gereği iade edilemez. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden, Yönetmelik uyarınca tüketicinin onayı ile üretime başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.
      2. Gıda olarak tüketilebilecek ürünlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, test edilmemiş, sağlam ve kullanılmamış olması gerekmektedir.

      ERTELENMİŞ VE HUKUKİ SONUÇLARI

      1. ALICI, ödeme işlemlerini gerçekleştirmesi halinde kart sahibi banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve temerrüde düşmesi halinde bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi kartı ile. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve avukatlık ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her halükarda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, ifanın gecikmesi nedeniyle SATICI'nın uğrayacağı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul eder. borcun.

      ÖDEME VE TESLİMAT

      1. Sitemizde kredi kartlarınız ile her türlü kredi kartına online tek ödeme veya online taksit fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişinizin sonunda tutar kredi kartınızdan çekilecektir.
      2. Site üzerinden ödemesi yapılan sipariş en geç 3 iş günü içerisinde anlaşmalı kargoya teslim edilir.

      Heading

      Use this text to description

      Heading

      Use this text to description

      Heading

      Use this text to description