Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar çerçevesinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır.

1. 'ALICI'; (sözleşmede bundan böyle "ALICI" olarak anılacaktır)

AD SOYAD:
ADRES:

2. 'SATICI'; (sözleşmede bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır)

AD SOYAD : REFA 1990 GIDA Ltd. Şti.
ADRES : 3 Almanya Dr Unit 4 19804 Delaware / Amerika Birleşik Devletleri 2

ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşme konusu kişinin siparişi onaylaması durumunda sipariş bedelini ve varsa kargo ücreti, vergi gibi ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konu hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı şartlar, bunlara karşı yazılı açıklamaları ifade edecektir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

YASA: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan veya yapılması taahhüt edilen malın tedariki dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya sağlayıcı adına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya bunlardan yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI'nın internet sitesini,

MÜŞTERİ: SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden bir mal veya hizmet talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI,

SÖZLEŞME: SATICI ile ALICI arasında akdedilen işbu sözleşme,

MAL : Alışverişe konu olan ürünleri ifade eder.

3. KONU

Bu Sözleşme, nitelikleri ve satış fiyatı belli olan ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda belirtilmiştir.

Sitede listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için ilan edilen fiyatlar, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Başlık : REFA 1990 GIDA Limited Şirketi
Adres : 3 Almanya Dr Unit 4 19804 Delaware / Amerika Birleşik Devletleri 2
Telefon : +17068984075
E-posta : info@refagida.com

5. ALICI BİLGİLERİ

Alıcı, ödeme işlemini başlatırken aşağıdaki kargo adresi bilgilerini doldurmak zorundadır.

Kargo adresi

Ad Soyad:
Cadde ve Bina numarası:
Daire, daire vb.:
Şehrin posta kodu:
Ülke:
Telefon:

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad Soyad:
Telefon:
E-posta:

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜN BİLGİLERİ

 1. Ürünlerin temel özellikleri (türü, miktarı, adedi) SATICI'ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Kampanya satıcı tarafından organize ediliyorsa ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
 2. Sitede listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için ilan edilen fiyatlar, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 3. Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı her bir ürünün ilgili sayfasında ve sepet sayfasında aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

  Ürün Açıklaması

  Parça

  Birim fiyat

  Toplam :

  1. Ürün kargo bedeli olan kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır.

  8. FATURA BİLGİLERİ

  Ad Soyad
  Adres
  Telefon
  E-posta
  Fatura teslimi: Fatura, sipariş teslimatı sırasında sipariş ile birlikte fatura adresine teslim edilecektir.

  9.GENEL HÜKÜMLER

  1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. elektronik ortam. ALICI'nın; Ön Bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini, SATICI'nın ALICI'ya vereceği adresi mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce edindiğini, siparişi verilen ürünlerin temel özelliklerini, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak beyan eder. .
  2. Sözleşme konusu her ürün, ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesi ön bilgiler bölümünde belirtilen süre içinde ALICI'nın veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir, 4-7 günlük yasal süreyi geçmemek kaydıyla. Bu süre içinde ürünün ALICI'ya teslim edilememesi halinde ALICI'nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
  3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, garanti belgeleri, varsa kullanım kılavuzları, işin gerektirdiği bilgi ve belgelerle birlikte her türlü hasardan ari olarak teslim etmeyi taahhüt eder. kusurları, işleri standartlara uygun, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmek. Hizmet kalitesini korumayı ve artırmayı, işin yürütülmesi sırasında gerekli özen ve dikkati göstermeyi, basiretli ve öngörülü hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. SATICI, sözleşme konusu ifa yükümlülüğü sona ermeden önce ALICI'ya bilgi vermek ve açık onayını almak şartıyla eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
  5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansız olması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini ve toplam bedelini en geç 30 gün içinde ALICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 14 gün.
  6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit edeceğini, sözleşme konusu ürün bedelinin herhangi bir nedenle ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI'nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
  7. Sözleşme konusu ürünün tesliminden sonra ALICI'nın veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra, ALICI'nın kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız olarak kullanılması sonucunda, ürünün bedelinin ödenmemesi halinde, sözleşme konusu bedel ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmez. 3 gün içinde masrafları ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  8. SATICI, tarafların iradeleri dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve sözleşme konusu ürünün iflasına engel olan ve/veya geciktiren mücbir sebepler nedeniyle sözleşme konusu ürünün süresi içinde teslim edilememesi halinde durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. tarafların yükümlülüklerinin yerine getirilmesi. ALICI ayrıca SATICI'dan siparişin iptalini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya engel ortadan kalkana kadar teslimat süresinin ertelenmesini talep etme hakkına sahiptir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde, ALICI'nın nakit olarak yaptığı ödemelerde ürün bedeli 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden itibaren 14 gün içinde ürün tutarı ilgili bankaya iade edilir. SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI'nın hesabına geçmesi ortalama 2 haftayı bulabileceğinden, ALICI olası gecikmelerden SATICI'yı sorumlu tutamaz. kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9. ALICI'nın siteye kayıt formunda belirttiği veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla SATICI'ya ait adresi, e-posta adresi, sabit ve cep telefonu hatları ve sair iletişim bilgileri, iletişim, pazarlama, bilgilendirme ve sair amaçlarla ALICI'ya ulaşma hakkına sahiptir. ALICI işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI'nın yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.
  10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Mal/hizmetin tesliminden sonra özenle korunması sorumluluğu ALICI'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
  11. ALICI ile siparişte kullanılan kredi kartı hamili aynı kişi değilse veya ürün ALICI'ya teslim edilmeden önce siparişte kullanılan kredi kartıyla ilgili bir güvenlik açığı tespit edilirse SATICI, kimlik ve iletişim bilgilerini sağlamakla yükümlüdür. kredi kartı hamilinin bilgileri, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresi. veya ALICI'dan kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna dair yazı ibraz etmesini talep edebilir. ALICI, talebe konu bilgi/belgeleri temin edene kadar sipariş dondurulacak olup, yukarıda belirtilen taleplerinin 24 saat içinde karşılanmaması halinde SATICI'nın siparişi iptal etme hakkı saklıdır.
  12. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu, SATICI'nın ilk bildirimi üzerine SATICI'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığından kaynaklanan tüm zararlarını derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. nakit ve tam.
  13. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran ALICI'yı bağlayacaktır.
  14. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kamu düzenini bozacak, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, hukuka aykırı bir amaçla, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye, başkalarının hizmetlerden yararlanmasını engelleyen veya zorlaştıran faaliyetlerde (spam, virüs, truva atı vb.) faaliyette bulunamaz.
  15. SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden, SATICI'nın kontrolünde olmayan ve/veya başka 3. kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine ve/veya diğer içeriklere link verilebilir. Bu linkler, ALICI'ya yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiş olup, herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklemediği gibi, link verilen internet sitesinde yer alan bilgiler için herhangi bir garanti teşkil etmemektedir.
  16. İşbu sözleşmede sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden üye, bu ihlalden dolayı şahsen ve cezai olarak sorumlu tutulacak olup, SATICI'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Dahası; Bu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal etmesi halinde, SATICI'nın üyelik sözleşmesine aykırılık nedeniyle üyeye karşı tazminat talep etme hakkı saklıdır.

  10. CAYMA HAKKI

  1. ALICI; Mesafeli sözleşme mal satışına ilişkin ise, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 3 (üç) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. SATICI'ya bilgi vermek kaydıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeyi imzalar. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde bu süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından doğan masraflar SATICI'ya aittir. ALICI işbu sözleşmeyi kabul etmekle cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
  2. Cayma hakkının kullanılması için 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks, elektronik posta veya Whatsapp iletişim hattı ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler"in Bu hakkın kullanılması halinde,
  • 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası (iade edilecek ürünün faturası kurumsal ise) iade edilirken kurum tarafından düzenlenen iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına kesilen sipariş iadeleri, İADE FATURASI düzenlenmedikçe tamamlanamaz.
  • İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  • SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 gün içinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI'ya iade etmek ve 10 gün içinde malı iade etmekle yükümlüdür. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ve cayma hakkını kullanmış ise bu andan itibaren 14 gün içinde ürün bedeli alıcının işlemi yaptığı bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcıya havale etmesi mümkündür. 2-3 hafta içinde alıcının hesabı.
  • ALICI'nın kusuru nedeniyle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür. ALICI bedelini REFA 1990 GIDA LİMİTED ŞİRKETİ TR98 0020 3000 0875 2213 0000 01 IBAN numarasına yatırmakla yükümlüdür. Ancak mal veya ürünlerin usulüne uygun kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. cayma hakkı süresi içinde.
  • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilir.

   11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

   Sağlık ve hijyen açısından, ALICI'ya tesliminden sonra ambalajı ALICI tarafından açılırsa, ALICI'nın talebi veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve iadeye uygun olmayan tek kullanımlık ürünler iade kapsamındadır. Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme olasılığı olan ürünler. Uygun olmayan ürünler, teslimattan sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılamayan ürünler, ALICI tarafından ambalajı açılmışsa Yönetmelik gereğince iade edilemez. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin olarak Yönetmelik uyarınca cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

   Gıda olarak tüketilebilecek ürünlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olması gerekmektedir.

   12. ERTELENMİŞ DURUM VE HUKUKİ SONUÇLARI

   ALICI, ödeme işlemlerini kredili yapması halinde kart sahibi banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve temerrüde düşmesi halinde bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. kart. Bu durumda ilgili banka yasal yollara başvurabilir; doğacak masraf ve vekalet ücretlerini ALICI'dan talep edebilir ve her halükarda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, gecikmeden dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. borcun performansı. ALICI, SATICI'nın uğradığı zararın bedelini REFA 1990 GIDA LIMITED ŞİRKETİ TR98 0020 3000 0875 2213 0000 01 IBAN numarasına yatırmakla yükümlüdür.

   13. YETKİLİ MAHKEME

   İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda, tüketici sorunlarında, tüketicinin ikamet ettiği yerde veya tüketici işleminin yapıldığı yerde, aşağıda kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde, şikayet ve itirazlar hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine yapılacaktır. Parasal limite ilişkin bilgiler aşağıdadır:

   28/05/2014 tarihinden itibaren geçerlidir:

   • Değeri 2.000,00 (iki bin) TL'den az olan uyuşmazlıklarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesi uyarınca ilçe tüketici hakem heyetlerine,
   • Değeri 3.000,00 (üç bin) TL'den az olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
   • Büyükşehir statüsündeki illerde 2.000,00 (iki bin) TL ile 3.000,00 (üç bin) TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılır.
   • Bu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

    14. YÜRÜRLÜK

    ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ilişkin ödemeyi yaptığında işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin yerine getirilmesinden önce işbu sözleşmenin ALICI tarafından sitede okunduğuna ve kabul edildiğine dair teyit almak için gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

    SATICI : REFA 1990 GIDA Limited Şirketi
    ADRES : 3 Almanya Dr Unit 4 19804 Delaware / Amerika Birleşik Devletleri 2
    ALICI :
    TARİH :

    13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca internet üzerinden yapılan satışlar için sözleşme yapılması zorunludur. Sözleşme detayları aşağıdaki gibidir.

    TÜKETİCİ HAKLARI - CAYMA - İPTAL İADE ŞARTLARI

    GENEL:

    1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş vermeniz halinde size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
    2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer kanunlara tabidir.
    3. Ürün kargo ücreti olan kargo ücretleri alıcılar tarafından karşılanacaktır.
    4. Satın alınan her ürün yasal 4-7 günlük süreyi geçmemek kaydıyla alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün teslim edilmemesi halinde Alıcılar sözleşmeyi feshedebilir.
    5. Satın alınan ürünün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak faturası ve varsa iade formu ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
    6. Satıcı, satın aldığı ürünü satamayacak hale gelirse bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde alıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Toplam bedel 14 gün içinde Alıcı'ya iade edilmelidir. Alıcı ödemeyi nakit olarak yapmış ise bu ücret yazılı bildirimden itibaren 14 gün içinde nakden ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise, bildirim tarihinden itibaren 14 gün içinde yine alıcının işlemi yaptığı bankaya ürün bedeli iade edilir, ancak bankanın bu süre içinde alıcının hesabına aktarması mümkündür. 2-3 hafta.

     SATIN ALINAN ÜRÜNÜN BEDELİ ÖDENMEZSE:

     1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcı'nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

     KREDİ KARTININ İZİNSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

     1. Ürün teslim alındıktan sonra, ödemesini yaptığı kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız yere kullanıldığı ve satılan ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmediğinin tespiti halinde, Alıcı; Sözleşme konusu ürünün orijinal ambalajı bozulmadan kargo bedelini 3 gün içinde ödeyin. SATICI'ya ait olduğu için SATICI'ya iade edilmelidir.

     ÜRÜN BULUNMAYAN NEDENLERLE SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEZSE:

     1. SATICI'nın öngöremeyeceği mücbir sebeplerin ortaya çıkması ve ürünün zamanında teslim edilememesi durumunda Alıcı'ya bilgi verilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana kadar teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; Ödemeyi nakit olarak yapmış ise iptal tarihinden itibaren 14 gün içinde bu ücret kendisine nakden ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse bu iptalden itibaren 14 gün içinde ürün bedeli alıcının işlemi yaptığı bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına aktarması mümkündür. 2-3 hafta içinde.

     ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

     1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış, hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalı ve orijinal ambalajı açılmamalıdır. Fatura ürünle birlikte iade edilmelidir.

     VAZGEÇME HAKKI:

     1. ALICI; Satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin malları reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir ve aşağıdaki iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI'ya bildirmek kaydıyla hiçbir sebep göstermeksizin.
     2. SATICININ CAYMA HAKKI HAKKINDA BİLDİRİLMESİ GEREKEN İLETİŞİM BİLGİLERİ:
     ŞİRKET : REFA 1990 GIDA Limited Şirketi
     İSİM BAŞLIĞI : REFA 1990 GIDA Limited Şirketi
     ADRES : 3 Almanya Dr Unit 4 19804 Delaware / Amerika Birleşik Devletleri 2
     E-POSTA : info@refagida.com
     TELEFON : +17068984075

     CAYMA HAKKI SÜRESİ:

     1. Alıcı bir hizmet satın almış ise, işbu Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. günlük sözleşme.
     2. Cayma hakkının kullanımından doğan masraflar SATICI'ya aittir.
     3. Cayma hakkının kullanılması için 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks, elektronik posta veya Whatsapp iletişim hattı ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler"in

     CAYMA HAKKI KULLANIMI:

     1. 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası (iade edilecek ürünün faturası kurumsal ise) iade edilirken kurum tarafından düzenlenen iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına kesilen sipariş iadeleri, İADE FATURASI düzenlenmedikçe tamamlanamaz.
     2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

     İADE ŞARTLARI:

     1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 gün içinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI'ya iade etmek ve 10 gün içinde malı iade etmekle yükümlüdür. Alıcı, ödemeyi nakit olarak gerçekleştirmiş ise bu ücret, cayma bildiriminin kendisine tebliğinden itibaren 14 gün içinde nakden ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ve cayma hakkını kullanmış ise bu andan itibaren 14 gün içinde ürün bedeli alıcının işlemi yaptığı bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcıya havale etmesi mümkündür. 2-3 hafta içinde alıcının hesabı.
     2. ALICI'nın kusuru nedeniyle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde mal veya ürünlerin usulüne uygun kullanılması nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
     3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilir.

     CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

     1. Sağlık ve hijyen açısından, ALICI'ya tesliminden sonra ambalajı ALICI tarafından açılırsa, ALICI'nın talebi veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve iadeye uygun olmayan tek kullanımlık ürünler iade kapsamındadır. Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme olasılığı olan ürünler. Uygun olmayan ürünler, teslimattan sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılamayan ürünler, ALICI tarafından ambalajı açılmışsa Yönetmelik gereğince iade edilemez. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin olarak Yönetmelik uyarınca cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.
     2. Gıda olarak tüketilebilecek ürünlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olması gerekmektedir.

     ERTELENMİŞ DURUM VE HUKUKİ SONUÇLARI

     1. ALICI, ödeme işlemlerini kredili yapması halinde kart sahibi banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve temerrüde düşmesi halinde bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. kart. Bu durumda ilgili banka yasal yollara başvurabilir; doğacak masraf ve vekalet ücretlerini ALICI'dan talep edebilir ve her halükarda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, gecikmeli ifa nedeniyle SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul eder. borcun.

     ÖDEME VE TESLİMAT

     1. Sitemizde kredi kartlarınız ile her türlü kredi kartına online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişinizin sonunda tutar kredi kartınızdan çekilecektir.
     2. Web sitesi üzerinden ödemesi yapılan sipariş en geç 3 iş günü içerisinde anlaşmalı kargoya teslim edilir.

     Heading

     Use this text to description

     Heading

     Use this text to description

     Heading

     Use this text to description